WION, graafschade en weesleidingen

WION, graafschade en weesleidingen

WION

Als er mechanisch gegraven moet worden, dan moet er een graafmelding worden gedaan. Na een graafmelding krijgt een grondvoerder een tekening en kan hij alle kabels en leidingen in beeld brengen en lokaliseren. Zo simpel lijkt het.

Maar wat is nu precies mechanisch graven? Wat moet er gebeuren als een kabel niet gevonden wordt, terwijl hij er volgens de tekening wel zou moeten liggen? En wie draait er voor de kosten op? De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) geeft niet overal direct antwoord op. Er zijn ook richtlijnen, toezichthouders en rechtbanken die allemaal wat vinden van zorgvuldig graven en verantwoordelijkheden.

Legal Infra is specialist op het gebied van verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar ook op gebieden die onlosmakelijk met de WION te maken hebben, zoals eigendoms– en aansprakelijkheidsrecht.

Graafschade

Wie schade toebrengt aan een ander is daarvoor aansprakelijk. Toch? Maar wat als de schade niet toe te rekenen is? Of als er sprake is van eigen schuld? Aansprakelijkheid staat niet altijd vast. Laat ons uw dossier toetsen en adviseren over de rechtmatigheid van een claim. U kunt bij ons ook een quickscan aanvragen.

Weesleidingen

Geregeld worden kabels en leidingen aangetroffen die van niemand lijken te zijn. Legal Infra is expert op het gebied van weesleidingen en werkt samen met andere specialisten, waardoor wij uw zorg volledig uit handen nemen. Zowel in het kader van preventieve maatregelen als bij acute problemen bent u bij ons aan het juiste adres. Een gerichte aanpak voorkomt dat uw planning in gevaar komt.