Eigendomsvraagstukken

Eigendomsvraagstukken

Er is door de jaren heen een grote verscheidenheid aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Het gaat om miljoenen kilometers! Netten worden overgedragen, er gaan bedrijven failliet en vaak worden oude kabels en leidingen niet verwijderd. Wie is de eigenaar van een kabel of leiding? Welke mogelijkheden heeft een grondeigenaar of project om een verantwoordelijke aan te wijzen en wie moet de kosten dragen?

Bij eigendomsvraagstukken met betrekking tot ondergrondse infrastructuur komt vaak een heleboel kijken. Historie, overeenkomsten, registratie, wet- en regelgeving en rechtspraak. Het succesvol aanpakken van deze vraagstukken zit hem in het juiste gebruik van de handvatten die de regelgeving biedt.

Legal Infra beoordeelt aan de hand van de situatie welke stappen ondernomen moeten worden, waardoor wij uw zorg volledig uit handen nemen.

Weesleidingen

Geregeld worden kabels en leidingen aangetroffen die van niemand lijken te zijn. Ze staan niet op een Klic-tekening, maar liggen wel in de sleuf en daarmee ook in de weg. Wie is er verantwoordelijk voor zo’n kabel of leiding? Mag een weesleiding verwijderd of doorgeknipt worden? Wat zijn de risico’s en gevolgen als zo’n kabel achteraf gezien toch in werking bleek te zijn https://andrikofarmakeio.com/kamagra/?

Met het doorlopen van het WION proces wordt dit probleem niet opgelost. Dit vraagstuk vraagt vaak om een bredere aanpak. Kennis van techniek, risico’s, omgeving en detectiemogelijkheden is hierbij noodzakelijk.

Legal Infra is expert op het gebied van weesleidingen en werkt samen met andere specialisten, waardoor wij uw zorg volledig uit handen nemen. Zowel in het kader van preventieve maatregelen als bij acute problemen bent u bij ons aan het juiste adres. Een gerichte aanpak voorkomt dat uw planning in gevaar komt.